اورامان نیوز: مدیریت شهری یعنی برنامه ریزی کنترل شده برای دستیابی به کارآمدی و برابری توسعه شهری، مدیریت شهری تنها مدیریت بر تاسیسات و سازمان های شهری نیست؛ بلکه مدیریت فرآیند شهرنشینی، توسعه شهری و انجام امور شهری است. تغییرات ناموزون و برنامه ریزی نشده مدیریت شهری صدمات زیانباری به شرایط اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و بالاخص به سلامت و بهداشت انسان ها در شهر وارد نموده است. هدف سیستم مدیریت شهری به مثابه جزئی از سیستم حکومتی، اداره امور شهرهاست و نقشی که دولت برای این سیستم قائل می شود، تعریف این هدف را روشن می­سازد. حکمرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری، فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات شهری می‌پردازد. تحولات اخیر در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضایی نواحی شهری، با تغییری در شیوه اداره شهرها همراه شده است که در متون مرتبط با باز ساخت سیاسی شهرها، این نوع تحولات اغلب به عنوان حرکت از حکومت به حکمرانی تعریف می‌شود. اما با توجه به تفاوتی که میان این دو مفهوم وجود دارد نمی‌توان به منظور توجیه حرکت، واژه حکمرانی را جایگزین مفهوم حکومت کرد حکمرانی شهری با بهره‌گیری از سیاست از پایین به بالا و طراحی شبکه‌های خود سازمانده، رویکردهای قدیمی سلسله مراتبی از بالا به پایین و دیوان سالاری را کم‌رنگ و ناکارآمد کرده، زمینه نفوذ پذیری مرزهای بین سازمانی موجود در ساختار دولتی را فراهم آورده است شهرهای اورامانات در غرب کشور از شهرهای اصلی می­باشد که از مسئله حکمرانی شهر و مدیریت شهری رنج می‌برد در این نوشتار هدف بررسی ضعف‌ها و کمبودهای مدیریت شهری در این شهرها می‌باشد و به هیچ‌وجه هدف آن به زیر سوال بردن نهاد، سازمان یا افراد خاصی نیست.

جهت مشاهده مقاله کامل ادامه مطلب را کلیک کنید.

منبع : اورامان نیوز |آسیب شناسی شوراها در اورامانات (چالش ها و تنگناهای مدیریت شهری در شهرهای اورامانات)
برچسب ها : شهری ,مدیریت ,حکمرانی ,اورامانات ,شهرهای ,سیستم ,مدیریت شهری ,شهرهای اورامانات ,برنامه ریزی ,حکمرانی شهری